United Nations Sustainable Development Goals

En av de viktigaste prinsipeerna i ett demokratiskt samhälle ärdet fria valet. För oss i Sverige är det så lätt att ta förgivet alla människors rätt och likhet inför lagen. Att man ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Det är en självklarhet att god samhällsstyrning och rättsstatens principer är grundläggande mål och medel för utveckling. Men för mig personligen behöver detta sträcka sig till mer än oss människor. Dagligen ser vi bevis på att vi inte förstår vårt eget bästa när vi sågar av den gren vi själva sitter på. Nu börjar vi med all tydlighet se konsekvenserna av denna ignorans. Kanske kan United Nations Sustainable Development Goals och Agenda 2030 ge oss vägledning. Men jag vill gå lite längre och ge Naturen, som vi alla är en del av och så beroende av egna rättigheter. Blir vi tillräckligt många som undertecknar deklarationen om naturens rättigheter kommer det att tas upp på FN:s generalförsamling i höst.

Här beskriver Fathkeeper Oren Lyons, United Nations Sustainable Development Goals som just togs av FN:s generalförsamling för något år sedan. Som Fathkeeper är hans ansvar allt liv nämligen. Se på detta.

Leave a Comment