Den inre kompassen

Simplicity is the ultimate sophistication” – Steve Jobs

Jag kallar det för att kalibrera den inre kompassen.

Under många år har jag haft möjlighet att umgås och arbeta med ledare ifrån samhällets alla skikt. En av de lärdomar jag dragit är att ”enkelhet utan reduktion” är en av de principer som gett dem störst hävstångseffekt i rollen som ledare efter att ha tillägnat sig förmågan. Men enkelhet är en konstart i sig som kräver träning och uthållighet i tillämpandet.

Enkelhet innebär inte förenkling men däremot reduktion.

Att det icke nödvändiga tas bort för att inte stå i vägen för det väsentliga. Essensen som behöver få synlighet och utrymme. En sentida mästare i detta var Steve Jobs. Det har skrivits hyllmetrar om Jobs förmåga och han har analyserats av tänkare och ledarskapsgurus in i minsta detalj. Hur gjorde han? Han använde sig av principen, ”enkelhet utan reduktion”. Exemplen är många men ett är hur han beskrev iPoden när den lanserades, -”The coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. OK? You can take your whole music library with you, right in your pocket. Never before possible. So that’s iPod”.

Med den hastighet som samhället rör sig och omvärlden snurrar, och det starka brus av intryck vi alla bombarderas av gäller det att reducera bruset och ställa in frekvensen så att den viktigaste och nödvändiga informationen når fram, helst utan fördröjning och förvrängning.

Man ställer in frekvensen och reducerar bruset genom att regelbundet kalibrera och ibland också återställa den inre kompassen. Metoderna är enkla men kräver god vägledning, ett stadigt fokus, disciplin och regelbundenhet. Naturen är en perfekt, stödjande ”infrastruktur” när man praktiserar denna kalibrering. Många människor känner en naturlig dragning till att få vila blicken mot en horisont. Gärna över ett vatten, blånande berg eller över böljande ängar. Marknaden har också satt sitt pris. Husen är oftast som dyrast där också utsikten är som bäst.

En nödvändig förmåga för att navigera i en allt mer oförutsägbar framtid

Stiftelsen Ekskäret, i vars styrelse jag är verksam har dectilerat fram ett antal förmågor, ”superskills”, som vi anser kommer att vara kritiska inför framtiden och uttrycker det enligt följande:  -”Vi vill bidra till att stärka individens förmåga till perspektivtagande, medkänsla, komplexitetsmedvetenhet och samskapande, dvs grundläggande förmågor för medvetandeutveckling”. Genom att ständigt kalibrera den inre kompassen mot dessa grundläggande förmågor kan vi möta behovet av ett ökat ansvar och ett utvecklat ledarskap, både på individnivå och i företag och organisationer. Tillsammans blir vi då bättre rustade att driva den förändring som är nödvändig för att bemöta dagens och morgondagens samhällsutmaningar.

Min uppgift är att stötta människor att hitta och kalibrera sin inre kompass.

Principen om enkelhet och den inre kompassen har varit ett signum för mig sedan tonåren. Jag har dessutom haft möjlighet att erbjuda mitt stöd och tillämpa detta i min konsultativa roll som guide, vägvisare och coach i många olika miljöer och nivåer i samhället. Principen är lika giltig i egenskapen och rollen som familjemedlem, medborgare, medarbetare. Eller som ledare för ett land, i en regering eller en organisation. Jag har jobbat med personer i alla dessa olika roller och resultatet är entydigt och för att citera Jobs, -”simplicity is the ultimate sophistication”.

 

Leave a Comment