Affärsmodellerna utmanas

Vi går ifrån en tid där framtiden kändes bekant och förutsägbar. En tid då framtiden replikerade dåtiden då lösningar och regler sedan tidigare kom att fungera i framtiden. Vi går ifrån en tid då människor i hög grad hade samma mål, värderingar och världsbild till en tid där människor har olika världsbilder, mål och föreställningar. Vi går nu mot en tid som allt mer präglas av nya gemensamma ansvarstaganden, exempelvis under globala initiativ såsom Agenda 2030. Det behöver därför skapas nya idéer och lösningar för att möte framtidens möjligheter. Detta kräver ett annat ledarskap och nya affärsmodeller.

Affärsmodellerna transformeras
I bransch efter bransch ser vi hur affärsmodellerna utmanas och transformeras, ofta av uppstickare som saknar ”ryggsäck”, som ser outforskade territorier på affärskartan och kan investera i affärsmodeller som formar framtiden. Spotify, Mojang, Amazon, Google, Skype, Ryanair, Airbnb,  e t c. För de etablerade aktörerna är utmaningen större.

  • Hur hållbar är den affärsmodell som burit verksamheten fram till idag?
  • Hur skapar man enighet i styrelsen och ledningsgruppen om förutsättningarna för framgång i en osäker framtid?
  • Hur utmanar man sin egen kultur och etablerade föreställningar om vad som är och inte är receptet för framgång?
  • När väl vision och mål som möter den nya verkligheten är på plats, hur går man ifrån ord till handling?

Frågor att ställa sig
En ledning behöver därför gemensamt ställa sig frågorna;
– Har vi den kunskap som krävs för att kunna förhålla oss i frågan?
– Har vi ett genomtänkt strategiskt förhållningssätt?
– Har vi en samsyn på vad som kommer att krävas av oss?
– Hur rustade är vi? Har vi det handlingsutrymme som krävs för att möta framtidsfrågorna?

Utan begåvade och transparanta samtal om angelägna frågor i styrelse och ledningsgrupp blir det svårt att överblicka huruvida beslut och överväganden faktiskt står i överenstämmelse med ägarnas och andra intressenters intentioner.

Samtalsrummen

Hur går ett Learning Labb till?

  1. Inför ett Labb identifieras aktuella dilemman och angelägna frågor. Dels frågor som gäller för organisationen, men också individen.
  2. Genom en reflekterande, strategisk dialog, närmar sig gruppen kärnan i de centrala frågeställningarna. Genom att ha ställt frågorna och att på djupet öppnat upp för olika svar, blir Labbet ofta en värdefull start på en större långvarig och transformativ utveckling.
  3. Under Labbet skapas ett utrymme där gruppen får stöd i att landa och kalibrera den gemensamma strategiska kompassen. Platsen för Labbet väljs omsorgsfull, gärna i anslutning till vacker naturmiljö.

Framtiden tillhör därför de som förmår att ständigt lära, att lära om och lära nytt. Med våra Learning Labs bistår vi organisationer och individer i att utveckla förmågan till förändring, anpassning och lärande. Vår långa erfarenhet att driva Learning Labs och samskapande dialoger ligger som grund för våra erbjudanden, med syfte att öka den kontextuella medvetenheten, stärka den strategiska precisionen samt en kraftfull mobilisering i berörda organisationer.

>>Läs mer på Learning Labs

 

 

 

Leave a Comment