Naturen, människan och Agenda 2030

Människans relation till naturen har en central roll i mitt liv och övertygelsen att genom att öka fokus och medvetenhet och stärka kontakten med oss själva och naturen, ges kraft och vägledning att möta utmaningar och möjligheter på ett innovativt och konstruktiv sätt. Detta har varit en vägledande insikt för mig sedan tonåren.

Genom ökad förståelse för naturens dynamik och ”vishet” och att aktivt återknyta kontakten till vår inre och yttre natur, blir individer och grupper bättre rustade och inspirerade att se varje situation och möjlighet som vi ställs inför med en större klarhet, ansvarstagande och visshet om önskad resultat. Det är min fasta övertygelse att förutsättningarna att nå de globala hållbarhetsmålen i bl a Agenda 2030 ökar om vi står i kontakt med vårt inre men också vår yttre natur.

Vi har alla möjligheter att uppleva den natur som omger oss bara genom att vara lite mer medvetna om möjligheterna som står till buds. Att när vi vistas i staden faktiskt välja en promenad i en park eller annan naturmiljö i vår vardag. Att nyttja veckoslut och semestrar för att njuta av den fantastiska natur som omger oss. Det kräver lite planering och uppmärksamhet men är en nära källa till hälsa och välmående.

Naturens påverkan på människans hälsa och förmågor

Intresset för naturens påverkan på människans hälsa har funnits sedan urminnes tider, men strikt vetenskaplig forskning inom området har främst utvecklas under de senare årtionden. Forskningsresultaten visar på effekter såsom:

  • Minskad fysiologisk och emotionell stress
  • Stärkt immunförsvar
  • Ökad avslappning och därmed förbättrad förmåga att hantera och återhämta sig från stressfulla perioder eller händelser
  • Ökat välmående och positiv påverkan på immunförsvar, hjärt-, kärlfunktioner
  • Förbättrad associationsförmåga i hjärnan och förmåga att hantera komplexitet
  • Minskade negativa emotioner samt ökad sinnesfrid
  • Ökad självreflektion och ökad medvetenhet om ens omgivning
  • Andlig inspiration och en känsla av att vara del av ett större sammanhang
    Källa: Naturupplevelse och Hälsa – forskning visar vägen av Johan Ottosson, Susanna Lundqvist och Lena Johnson, SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Nedan några länkar till intressanta artiklar och forskningsrapporter i ämnet.

Skogen gör under för immunförsvaret, Skogsaktuellt, 2015
Artikeln beskriver varför immunförsvaret stärks när du vistas i naturen.

Boosta dig – i skogen, Chef, 2015
Mysteriet med naturens goda effekt på vår hälsa närmar sig sin upplösning. En metastudie visar att en stund i skogen ger vårt immunsystem chansen att ta hand om sjukdomar i stället för stress.

How might contact with nature promote human health? 2015
I vår stressiga vardag är kroppens ”fight or flight”-system allt som oftast påkopplat, vilket innebär att kroppen stänger ner alla funktioner som inte är absolut nödvändiga, inklusive immunsystemet. När vi däremot vistas i naturen kopplas i stället lugn och ro-systemet på.

”När vi känner oss helt trygga kan kroppen ägna sig åt långsiktiga åtgärder som förebygger god hälsa, utveckla, reprodu­cera och bygga upp immunsystemet”, förklaras i en ny forskningsrapport.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.01093/full

E.O. Wilson explains why parks and nature are really good for your brain, The Washington Post, 2015
Under senare år visar allt fler forskningsrapporter hur fysisk och psykisk hälsa ökar genom vistelse i naturliga omgivningar som parker och skog. E O Wilson beskriver hur kunskapen om människan förändrats genom ökad kunskap och därmed insikten om vikten av naturliga miljöer.

Outdoor Experiential Learning Processes: Engaging Influential Professionals in Strategic Leadership towards Sustainability, 2013
Detta är en magisteruppsats från Blekinge Tekniska Högskola om upplevelsebaserad ledarskapsträning i naturen. följande citat är från uppsatsen:

“Planet Earth is currently in the midst of a sustainability challenge of a magnitude never seen before in the history of the human kind….

If a change in a trajectory towards a more restorative way of living is to take place, a quick and drastic shift in our ways of thinking will be required…..

Outdoor Experiential Learning Processes (OELPs) carry the capacity for bringing about these necessary changes….

OELPs have played a vital role in providing the time, setting and process required to “awaken” the individual towards fighting the sustainability challenge. The intense personal change of the experience provides a strong platform for a key demographic to move towards sustainability.”

The Natural Change Project, WWF UK
The Natural Change Project är ett mycket spännande projekt och del av WWF i UK arbete med ledarskapsutveckling och strategiska förändringar för hållbarutveckling.

“Growing evidence shows that current approaches to encouraging sustainable living do not result in long-term, large-scale, social change. This is because they do not address the deep-seated social, cultural and psychological structures that hold many unsustainable patterns of behavior in place.

The Natural Change Project explores how experiences of the natural world inspire people to live sustainably. In addition to this personal process, Natural Change also equips participants with the skills, insights, and motivation to lead others towards a more sustainable future.”

Läs vidare ”Evidence of Natural Change – Case studies for the Scottish education sector”,
2013 och ”The Natural Change – Catalysing Leadership for Sustainability”.

Reconnecting with Nature and Pro-environmental Consciousness & Behavior, 2009
En masteruppsats av Jyri Rantanen, Master of Science in Environmental Management and Policy, Lunds Universitet.

“It is crucial not to underestimate the importance of the shift toward intrinsic values as a way of helping humans avert ecological catastrophe as personal relationships with nature may provide some insight into the way people treat the environment; disconnection of humans from the natural world may be contributing to our destruction of the planet’s natural systems.”

”The key insight coming from the new paradigm is not technological. It is the confirmation of something people have always felt but could not give a rational explanation for: our close connection to each other, nature and the cosmos. Traditional people have known it and have lived it, but modern civilization has first neglected and then denied it. Yet genuine spiritual experience offers direct evidence of our links to each other and to all creation, and now even science confirms the validity of such intuitions.”

“The oldest Chinese symbol for “mind” is a picture of the heart. Maybe it is time we become more human, not just more clever, and start striving for a creative human community grounded in a genuine sense of connectedness and possibility, rather than one based on fear and dogma. The stakes are high and the time is short. We have to explore new ways and we have to start now.”

Engagement with natural Beauty moderates the positive relation between connectedness with nature and psychogical well-being_2014
Dr Alan Logan intervjuas om hur naturen påverkar hjärnan, hälsa och vitalitet.

Beyond Blue to Green_The benefits of contact with nature for mental health and well-being_Townsend,Weerasuriya_2010
Rapport som ger en utförlig bild av naturen påverkan på människans hälsa och välmående.

The Cognitive Benefits of Interacting with Nature_Berman, Jonides, Kaplan_2008
“Imagine a therapy that had no known side effects, was readily available and could improve your cognitive functioning at zero cost. Such a therapy has been known to philosophers, writers, and laypeople alike: interacting with nature.” Denna forskning visar att vår förmåga till att fokusera (directed attention) ökar genom interaktion i naturen.

 

Leave a Comment