GÖRAN GENNVI har jobbat med utvecklingsfrågor sedan mitten 1980-talet. Det har handlat om alltifrån samhälls-, organisations- och ledarfrågor till personlig utveckling, så ofta det varit möjligt med naturen som lärare och klassrum. Görans metoder är en kombination av den modernaste forskningen ifrån institut som MIT och Harvard University och inspiration från tidlösa visdoms traditioner.